Електронен регистър на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО

Създаден, съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД)

За повече информация

Димитър Димитров