Ние в Бул Ес Ай считаме, че продуктите с отворен код са достатъчно зрели за реализиране на комплексни и ефективни решения. Ето само някои продукти и технологии, които използваме в ежедневната си работа:

Портални решения Liferay Portal Server
Сървъри приложения JBoss Application Server, IBM WebSphere
Управление на бизнес процеси Activity, IBM Business Process Manager
Уеб услуги SOAP, SOAP w. Attachments, WS-I*, WS-Interoperability Basic Profile, UDDI, JAX-WS, MTOM, REST, JAX-RS
Service registry and repository UDDI
Релационни бази данни PostgreSQL, Oracle DB Server
ORM JPA, Hibernate
ESB IBM WebSphere ESB
Справки Jasper Reports, Jasper iReport, Jasper Server
OLAP Mondrian, Jasper Analysis
Мониторинг ZABBIX
UML моделиране Sparx Enterprise Architect
Разработване на приложения Eclipse, JBoss Tools, JBoss SEAM, JBoss RichFaces, ZK Framework
Езици за програмиране Java (J2SE, J2EE)
Следене на дефекти JIRA
Методология OpenUP, RUP, TOGAF
Други Разработка на приложения за Android