Ние извършваме пълен набор от ИТ услуги, покриващи специфичните изисквания и нужди на клиентите си. За нас е важно да предоставим на клиентите си възможност за цялостно ИТ решение на техните нужди и предизвикателства, подхождайки систематично и комплексно. Бул Ес Ай разполага с екип от доказани професионалисти, които осигуряват висококачествени ИТ услуги от оценката на ИТ и бизнес нуждите на клиентите ни, през проектирането и разработката на информационни системи до осигуряването на необходимата поддръжка и обучение.
Фирма Бул Ес Ай има голям опит в разработването на Електронни Административни Услуги. Разработването включва анализ на процеса по заявяване, анализ на необходимите заявления и прилежащи документи, автоматизиране на процеса на обработка на заявленията в администрацията и предоставяне на резултат от изпълнението на услугата по електронен път.

ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

 • Проектиране на комплексни информационни системи и софтуер
 • Разработване и внедряване на комплексни информационни решения за държавната администрация, базирани на JAVA, SOA и BPM технологии
 • Разработване на интерфейси и интеграционни решения
 • Внедряване и поддръжка на интегрирани информационни системи
 • Проектиране и разработка на потребителски интерфейс
 • Реализация на портални решения
 • Оптимизация на цялостна ИТ среда
 • Обучение и поддръжка на потребители, включително трансфер на знания

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 • Управленско и ИТ стратегическо консултиране
 • Изготвяне на ИТ политики, стратегии и стратегически планове
 • Изготвяне на анализи на ИТ необходимостите, gap analysis, концепции на ИТ решения
 • Enterprise Architecture, Enterprise Data Modelling, Enterprise Application Integration
 • Дизайн и оптимизация на работни процеси
 • Проектиране и разработване на архитектурата на информационни системи и приложения
 • Оценка и избор на най-подходящите ИТ решения за клиентите
 • Изготвяне на фукционални и технически спецификации, критерии и методика за оценка на ИТ проекти
 • Консултантски услуги за избор на технологични решения
 • Изготвяне на тръжна документация и управление на ИТ търгове
 • Оценка и одит на информационната сигурност, ИТ проекти и IT due diligence
 • Project Management услуги и консултиране, управление на проектния цикъл въз основа на методологията на Project Management Institute (PMI)
 • Управление на риска и качеството на ИТ проекти

УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА

„Бул Ес Ай” въведе Система за управление на услугите, осигуряваща предоставянето на ИТ услуги към външни клиенти, документирани в Каталога на услугите, показан в следната таблица:

N: Вид услуга
1. Услуги при гаранционна или извънгаранционна поддръжка на разработени софтуерни решения, информационни системи, интеграционни и портални решения
2. Разработване на интерфейси и интеграционни решения
3. Проектиране, разработка и внедряване на интегрирани информационни системи
4. Проектиране, разработка и внедряване на потребителски интерфейс
5. Разработка и внедряване на портални решения
6. Проектиране, разработване и внедряване на комплексни софтуерни решения
Работно време, относно поддръжката на услугите. Поддръжката се изпълнява в работни дни с работно време от 09.00 ч. до 18.00 ч.