Ins in Cloud


Ins in Cloud цялостна платформа специално разработена за управление на бизнес процесите в застрахователна компания включва следните елементи:

 • CORE система - система за управление на застрахователна компания с модули за аквизиция, ликвидация и рипортинг.
 • Платформа за Онлайн Продажби – иновативна платформа за управление на процеса по онлайн продажбите на застрахователни продукти на крайните клиенти на застрахователя през уеб канал и през мобилни устройства.
 • CRM платформа – включва процесите: по издаване на полици от служители, агенти, брокери, анекси към полици, анулиране на полици, документи към полици, отчети по полици, комисионни, справки за периоди, падежи и комисионни, счетоводство на премии и комисионни.
 • BI (Business Intelligence) софтуер – специално разработен за събиране, управление и анализиране на информацията от данни в застрахователната компания с цел по-ефективно управление.
Предимства на платформата:
 • без лицензионни такси
 • обхваща всички продуктови линии в общото, здравно и живото застраховане
 • модулна независимост
 • позволява кратки и реалистични срокове за инсталация и настройки
 • бърза възвращаемост на направените инвестиции
 • интегрира се лесно други системи
 • осигурява бързина на търсене и консистентност на информацията
 • лесно издаване и обработка на групови полици
За повече информация, презентация или демонстрация ще се радваме да се свържете с нас:

e-mail: georgi.naidenov@bul-si.bg