Бул Ес Ай има успешно и ползотворно партньорство с водещи български ИТ компании, което ни дава възможност да предоставяме най-добрите ИТ услуги и решения в областите на информационната сигурност, географските информационни системи, управлението на документи и съдържание, ИТ инфраструктурата и хардуера, както и системите за управление на работни процеси във финансовия сектор.
Наши надеждни партньори са:


СНСИС

СИЕНСИС е българско акционерно дружество, което от 14 години е сред водещите ИТ фирми на българския пазар на информационни технологии. www.cnsys.bg

Ай Би Ес България

Ай Би Ес България е българска компания, която повече от 10 години е сред водещите ИТ фирми на българския пазар на информационни технологии. www.ibs.bg

Комсофт

Комсофт ООД проектира, разработва и внедрява нови информационни системи, базирани на Unix, Linux, Windows, Novell, Java, RDBMS, работещи в WEB-режим и в режим клиент-сървър. Фирмата осъществява миграция и съпровождане на системите, както и интеграция със съществуващата среда, в тясно сътрудничество с клиентите си. www.comsoft.bg