Нашите клиенти ни вдъхновяват да предоставяме най-добрите решения в областта на информационните технологии, които да задоволяват напълно техните специфични изисквания и необходимости. За нас всеки клиент е уникален и ние разработваме решения, които да развиват тази уникалност. Наши клиенти са:

 • Министерство на външните работи
 • Министерство на транспорта, информационни технологии и съобщения
 • Агенция Митници
 • Агенция по геодезия, картография и кадастър
 • Българска агенция по безопасност на храните
 • Национален статистически институт
 • Българска академия на науките
 • Национална служба по зърното
 • Изпълнителна агенция за борба с градушките
 • Областна администрация Силистра
 • Община Баните
 • Община Петрич
 • Община Свиленград
 • Български пощи ЕАД
 • Издателство Анубис-Булвест
 • Sony CEE